Starta din resa som social entreprenör

Har du en idé för att göra världen bättre? På Reach for Changes Resurscenter hittar verktyg för att utveckla ett hållbart och skalbart socialt företag med potential att skapa positiv förändring för många. Med tydliga milstolpar att uppnå och konkreta uppgifter att genomföra kommer verktygen leda dig genom utvecklingsfaserna "Bevisa ditt koncept" och "Förbered för uppskalning". Verktygen har utvecklats baserat på Reach for Changes 10-åriga erfarenhet av att identifiera och coacha sociala entreprenörer som skapar positiv förändring för barn och unga i 18 olika länder. 

Logga in och börja utforska!

När du är inloggad kommer du ha tillgång till milstolpar, uppgifter och verktyg i menyn till vänster. 

Rocket

Hitta verktyg inom 4 utvecklingsområden

Effektiv lösning

Som social entreprenör är målet att maximera samhällsförändring genom att utveckla och därefter sprida en lösning som skapar så mycket förändring som möjligt. Effektmätning är ett sätt för att lära vad i lösningen som fungerar och vilka nyckelkomponenterna är som driver förändringen, detta för att säkra lösningens effektivitet i att skapa förändring och bygga en stark grund inför uppskalning. Bevisad effekt gör det även enklare att attrahera finansiärer, partners, medarbetare och målgrupp: om du kan bevisa att lösningen fungerar ökar chanserna att andra kommer vilja bidra till arbetet. 

Finansiell hållbarhet

Verktygen inom detta utvecklingsområde syftar till att utveckla en stark affärsmodell för att ge organisationen den långsiktiga finansiella hållbarheten som behövs för att skapa och sprida samhällsförändrande aktiviteter. Finansiell hållbarhet utgör en av grundpelarna för att skala upp lösningen och uppnå långsiktig förändring för många. 

Ledarskap & team

Verktygen inom detta utvecklingsområde syftar till att bygga en starkt team och verksamhet på ett sätt som möjliggör för effektiv implementering och leverans av lösningen och värdeerbjudandet. Vi kommer att utveckla nya verktyg inom Ledarskap & Team under 2021, till dess hittar du länkar till andra verktyg vi tror kan vara hjälpsamma.

Systemförändring

Med systemförändring menar vi att arbeta mot långsiktig förändring genom att adressera utmaningar i samhällssystemet som orsakar problemet. Systemförändring tar tid, med den potentiella samhällsförändringen som kan åstadkommas är enorm. Vi kommer att utveckla nya verktyg inom Ledarskap & Team under 2021, till dess hittar du länkar till andra verktyg vi tror kan vara hjälpsamma.