Да започнем Вашето предприемаческо пътуване

Имате идея, с която да промените света към по-добро? "Ресурсният център" на Reach for Change ще Ви предостави инструменти и ресурси, които да Ви помогнат да развиете устойчива социално-предприемаческа инициатива, която да постигне социално въздействие в мащаб.

С ясно описани ключови етапи и конкретни стъпки за изпълнение, ние ще Ви водим през нивата на развитие – от "Доказване на концепция" до "Готовност за разрастване".

Ресурсите, представени на тази платформа, са разработени въз основа на над 10-годишния опит на Reach for Change в подбор и подкрепа на социални предприемачи в начинанието им да подобрят живота на деца и младежи в над 18 страни.

Влезте в профила си и започнете да изследвате!

 

След като се регистрирате в "Ресурсния център" на Reach for Change, ще имате достъп до ключовите етапи на развитие на едцно социално предприятие, както и до поетапните стъпки и инструменти за изграждане на организациите в менюто отляво.

Rocket

Намерете подкрепа в 4 области на развитие:

Ефективно Решение

Като социален предприемач, Вашата цел е да постигнете максимално социално въздействие, да дадете мащаб на своето решение, така че да достигне до по-голяма аудитория. В секцията “Управлението и измерването на въздействието” ще научите какво работи и какво не, за да идентифицирате ключови носители на въздействие във Вашето решение. Целта Ви на този етап е да направите организацията по-ефикасна и да създадете солидна основа на организацията си преди да влезете в етапа "Готовност за разрастване". Това ще Ви помогне да привлечете инвеститори, партньори, колеги и бенефициенти. Ако докажете, че Вашето решение работи, е по-вероятно хората да Ви подкрепят или да се присъединят към Вашата кауза.

Финансова Устойчивост

Инструментите и ресурсите в тази секция ще Ви помогнат да развиете силен бизнес модел, който ще даде на организацията Ви финансовата устойчивост, необходима за изпълнение и разрастване на дейностите. Тук ще научите как да създадете широко мащабно въздействие без да изразходвате всичките налични средства, с които разполагате. Това е основополагащ елемент в предприемаческото пътуване към скалиране на ефекта на Вашата организация и постигане на дълготрайна и широка позитивна промяна за Вашите бенефициенти и обществото като цяло.
 

Лидерство & Екип

Инструментите и ресурсите в тази секция Ви помогнат да създадете стабилна основа за изграждане на силен екип и да планирате вътрешните дейности на организацията, за да гарантирате широко разрастване на социалното въздействие в дългосрочен план. Водим Ви през изграждането на лидерски умения, събиране на начален екип, до създаване на силна организация и устойчива работна среда.

Системна Промяна

В “Системна промяна” имаме предвид идеи, които могат да създадат дълготрайна промяна за децата чрез промяна на системата, която предизвиква проблема или ограничава неговото решение, с визия и стратегия, която надхвърля индивидуалния живот. Системната промяна отнема време, но е крайна цел на всички идеи, които носим в нашия инкубатор и нашите програми. В тази секция ще получите подкрепа, стъпка по стъпка, за да развиете и изпълнявате стратегия за системна промяна.